บริษัท Belle-Maison.Co.,Ltd
ได้ร่วมกับ
บริษัท I.C.C. International PCL
ภายใต้ชื่อแบรนด์
" His & Her Shop Smart "
สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่
http://www.hishershopsmart.com